Beste reistijd

Engeland heeft te maken met een mild zeeklimaat, wat betekent dat het land warme winters heeft en koele zomers. Hierdoor kan het erg wisselvallig zijn. Met name mei en juni zijn geschikt om af te reizen naar Engeland. In deze maanden is er de grootste kans op een redelijke temperatuur en er zijn op dat moment nog geen massa’s toeristen in het land.

Ligging

Engeland ligt ten westen van Nederland en maakt samen met Wales, Schotland, Noord-Ierland en de Kanaaleilanden deel uit van het Verenigd Koninkrijk. De hoofdstad van het land is Londen.

Flora en Fauna

Engeland heeft een zeer divers landschap. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden. Naast de ruige bergen, uitgestrekte vlakten en verlaten stranden staat het land vooral bekend om haar Engelse tuinen. De dierenwereld bestaat vooral uit kleine knaagdieren, insecten en zoogdieren. Ook komen er vossen, wilde pony’s en paarden voor in de Engelse landschappen. Het diverse landschap van Engeland leent zich uitermate voor een actieve vakantie. Vissen, zeilen, golfen, paardrijden, fietsen en wandelen zijn slechts enkele voorbeelden.

Geschiedenis

De geschiedenis van Engeland is zeer breed en al heel oud.

Prehistorie en oudheid

Ongeveer zesduizend jaar voor Christus werd Engeland definitief gescheiden van het Europees vasteland. Boerennederzettingen vanuit Frankrijk strekten zich snel uit over alle uithoeken van de eilanden. Sinds 2500 voor Christus treft men de klokbekercultuur aan. Voorbeelden hiervan zijn de vele kenmerkende monumenten zoals de steencirkels, vuursteenmijnen, steengroeven en megalithische monumenten, waaronder het bekende Stonehenge. Sinds de bronstijd wordt er veel gehandeld met de volkeren rond de Middellandse Zee.

Brittanië en de Romeinen
De oudst bekende naam voor de Britse eilanden is Albion. Deze naam wijzigde toen de Romeinen kwamen. Nadat al eerder pogingen waren gedaan, werd op bevel van de Romeinse keizer Claudius in 43 na Christus een expeditieleger op pad gestuurd dat Zuid-Brittannie wist te veroveren. Al snel werd, ondanks alle hevige verzetten, Wales en ook een gedeelte van Schotland veroverd. Om het Romeinse gebied te beschermen tegen de noordelijke Picten en Scotten, werden er grenslinies ingericht, waarvan de Hadrianuswal de bekendste is.

Angelsaksen en de Vikingen
In de loop der tijd vestigden zich verschillende volkeren in Brittanië: de Saksen in Zuid-Engeland, de Angelen in Noord- en Midden-Engeland en de Juten in het uiterste zuidoosten en langs het Kanaal. Het gebied werd vervolgend opgedeeld in de rijken Kent, Essex, Susses, Wessex, East Anglia, Mercia en Northumbria.

De macht van Wessex werd aan het begin van de negende eeuw steeds groter, maar het rijk had wel steeds vaker te lijden onder de aanvallen vanuit Scandinavië door Vikingen en Denen. King Edgar zorgde ervoor dat de aanvallen van de Vikingen afnamen. Hij wist het oud-Engelse koninkrijk te herstellen. In 1042 kwam de dynastie van Wessex met Koning Edward de Belijder weer aan de macht. Toen hij overleed moest een raad van wijzen, de witan, beslissen wie koning werd. Harold van Wessex, zoon van Godwin van Essex of Willem van Normandië. Uiteindelijk trok Harold aan het langste eind. Enkele jaren later wist Willem van Normandië zijn rivaal Harold te verslaan bij de Slag bij Hastings op 14 oktober 1066. Wessex bestond niet meer.

Periode Platagenet
Na een periode van hevige onrust regeerde de koninklijke dynastie van het Huis Platagenet van 1154 tot 1399 over Engeland. Vrij opmerkelijk is de troonsbestijging van Henry III. Hij trad in 1216 als 9-jarige jongen in de voetsporen van zijn vader Jan zonder Land. Onder de heerschappij van Koning Henry III werd het Engelse koningschap weer in ere hersteld.

Huis Tudor
Na de Platagenet-dynastie volgde heerschappij van de Tudors. De lange regeerperiode van Elizabeth I (1588-1603) was de laatste van het Tudor-tijdperk en zij bevestigde de definitieve Engelse hervorming door de stichting van de Anglicaanse Kerk. Onder haar regering bereikte Engeland een enorme economische en culturele bloei. Het land speelde vanaf de moment een zeer belangrijke rol in de internationale politiek.

Stuarts en burgeroorlog
Toen Elizabeth overleed was hiermee het Tudor-tijdperk voorbij. James VI van Schotland was haar opvolger. Zijn bewind zorgde voor veel ernstige problemen van godsdienstige, financiële en politieke aard.

Restauratie en Glorious Revolution
Na de regeringsperiode van Charles II (1660-1685) ontstonden naar aanleiding van de opvolgingskwestie de zogenaamde Tories en Whigs. De Tories steunden de katholieke broer van Charles II, de wettige troonopvolger. De Whigs waren voor uitsluiting van katholieken. Het bewind van James II (1685-1688) duurde maar kort. Hij probeerde zeer opvallend om de katholieken te bevoordelen, wat verzet opleverde van zowel de Tories als de Whigs. Zij zochten steun bij stadhouder William III van Holland, die getrouwd was met James’ dochter Mary.

William werd in 1702 opgevolgd door zijn schoonzuster Anne (1702-1714). Haar regeringsperiode werd in beslag genomen door de Spaanse Successieoorlog en de strijd tussen de Tories en de Whigs. In 1707 werden door de Act of Union Engeland en Schotland verenigd tot een rijk met één parlement. De tweede helft van de zeventiende eeuw betekende voor Engeland financiële, koloniale en commerciële expansie. Tekenend hiervoor waren de oprichting van de Bank of England in 1694 en de Londense Beurs in 1698. In Indië en Noord-Amerika werden de eerste nederzettingen gevestigd, die later van vitale betekenis werden.

19e eeuw, 20e eeuw en 21e eeuw
Het toppunt van de politieke en economische macht was bereikt. In 1807 werd de slavenhandel afgeschaft, de slavernij pas in 1833. Koningin Victoria uit het Huis Hannover kwam aan de macht. De Britse wereldmacht werd snel uitgebreid, dit kwam met name door de Krimoorlog die gevoerd werd in Italië en Duitsland. In 1884 werden bijna alle volwassen mannen kiesgerechtigd tijdens het ministerie van Disraeli en werd er door hem een begin gemaakt met de imperialistische politiek van Groot-Brittannië.

Tijdens de eerste Wereldoorlog werd er een oorlogskabinet geïnstalleerd onder leiding van Lloyd George. Na de oorlog kwam Groot-Brittannië voor zeer ernstige politieke kwesties te staan en door grote binnenlandse sociale onrust traden in de jaren ’20 en ’30 de eerste Labour-kabinetten aan. Eind jaren ’30 dreef de economische wereldcrisis alle politieke stromingen tot elkaar in een ultieme poging de zwaar gehavende economie enigszins te herstellen.

Het herstel was echter nauwelijks in gang gezet toen het fascistische Italië en het nationaal-socialistische Duitsland beide Groot-Brittannië in het nauw wisten te drijven. Toen Hitler Polen binnenviel, antwoordde Groot-Brittannië samen met Frankrijk op 3 september 1939 met een oorlogsverklaring aan Duitsland. In mei 1940 vormde Winston Churchill een coalitiekabinet en nam de leiding van de oorlogvoering op zich. Vijf jaar later lukte het de geallieerden om in mei 1945 Duitsland te verslaan.

De parlementsverkiezingen van 7 juni 2001 werden glansrijk gewonnen door de Labour Party van Blair. Het was de eerste keer in de parlementaire geschiedenis dat een Labour-regering een tweede achtereenvolgende termijn kreeg. Bij de verkiezingen van 5 mei 2005 leidde Tony Blair zijn partij naar een historische derde zege op rij. Op 4 mei 2006 zijn lokale verkiezingen gehouden, die een groot verlies voor Labour opleverden. Premier Blair heeft deze verkiezingsnederlaag aangegrepen om op 5 mei zijn kabinet grondig te wijzigen. Op 7 september 2006 verklaarde hij binnen een jaar op te zullen stappen. Hij werd opgevolgd door Gordon Brown, die inmiddels plaats heeft moeten maken voor David Cameron van de Conservative Party. 

Godsdienst

De staatsgodsdienst van het land is het christendom van de Anglicaanse Kerk. Aanhangers van deze kerk staan bekend als protestanten en vormen de meerderheid van de bevolking, hoewel er ook veel rooms-katholieken zijn en er vele andere vormen van protestantisme voorkomen. Alle christenen zijn samen goed voor zeventig procent van de bevolking, maar ook alle andere vormen van geloof en religie komen voor in Groot-Brittannië. Denk hierbij aan het boeddhisme, hindoeïsme, de islam, het jodendom en de Sikh. Bijna vijfentwintig procent van de Britten is ongelovig.

Eten en drinken

Eten en drinken kun je in Groot Brittannie uitstekend. Zowel in Schotland, Wales en Engeland zijn volop maaltijden te verkrijgen die een ieder van ons lust. Door de grote aantallen buitenlanders en de multiculturele samenleving zijn er ook veel specialiteiten uit verre oorden die hun intrede in Engeland hebben gedaan. Uiteraard is in het hele land de echte Engels ‘Fish and Chips’ te verkrijgen. Het bier vloeit rijkelijk in Engeland. Donkerbier, witbier of internationaal gedestilleerd bier, de Britten weten er raad mee. Het alcoholpercentage in de Britse bieren is verlaagd, waardoor je het idee hebt dat je veel meer kunt drinken dan gewoon lekker thuis in Nederland! Kijk wel uit, want de glazen zijn over het algemeen ook een stuk groter.

Geldzaken en grensdocumenten

In Engeland betaalt men met de pond. De pond ligt qua waarde iets hoger dan de euro en velen vinden het levensonderhoud in Engeland dan ook duur. De creditcard wordt vrijwel overal geaccepteerd in Engeland. Wie een reis wil maken naar Engeland dient als Nederlands staatsburger in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Het reisdocument moet geldig zijn tot en met de dag van thuiskomst. Houd er rekening mee dat kinderen vanaf 26 juni 2012 in het bezit dienen te zijn van een eigen paspoort.

Advies voor vertrek

Vanwege het wisselvallige weer in Engeland is het aan te raden om lichte kleding mee te nemen en deze in laagjes te dragen. Een paraplu of een waterdichte jas zijn absoluut geen overbodige luxe. Houd er daarnaast rekening mee dat de Engelsen aan de linkerkant van de weg rijden en dat er sprake is van een tijdsverschil. Het is in Engeland een uur vroeger dan in Nederland. Elektriciteit: De stroomsterkte in Engeland bedraagt 240 volt, waarbij een platte Britse stekker met drie pinnen gebruikt moet worden.

Offerte of meer informatie?
Laat ons jouw reiswensen weten, dan maken wij een reisvoorstel op maat voor je.

– OF –

Bekijk onze mooiste reizen naar Engeland